Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.  
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaats  
  • Geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde
  • De kosten van het consult

Hosting van de website
De website is beveiligd met een SSL certificaat en wordt gehost door een Nederlandse Hostingpartij Mihos.net. De websiteinhoud zelf wordt beheerd door Kijk naar Kansen in Dronten. De administratie wordt door mijzelf aangeleverd bij een administratiekantoor.

Cookies
Er worden alleen technische, functionele cookies en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.
Heeft u vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons, neem dan altijd eerst contact met ons op via info@nelvisser.nl

De privacyverklaring kunt u nalezen op mijn website https://www.nelvisser.nl/privacy-disclaimer/

Stel hier uw vraag